มารู้จักกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Api

Api เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาจนสามารถเข้าถึงง่ายกับบุคคลทั่วไป โดยจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับการทำธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งให้ความสะดวกต่อการดำเนินการไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม สามารถเรียกได้ว่าเป็นตัวเชื่อมระบบปฏิบัติการภายในซอฟต์แวร์ที่ทำงานโดยเอไอและซึ่งใช้งานด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในบทความจะมาพูดถึงเทคโนโลยี Api ให้ทุกคนได้รู้จัก

Api คืออะไร

คำว่า Api เป็นคำย่อที่มาจากชื่อ Application Programming Interface ซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบหนึ่งไปยังระบบหนึ่งซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากซอฟต์แวร์ อีกทั้งอัปเดตข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ทำหน้าที่ในการรับคำสั่งที่เข้ามาจากภายนอกแล้วทำการประมวลผล หลังจากประมวลแล้วจะส่งข้อมูลคืนให้กับคนที่สั่งผ่านระบบอัตโนมัติ ด้วยความที่มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติและถูกพัฒนาจนมีความทันสมัยจึงทำให้เกิดความสะดวกในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือในบริษัท ลดแรงงานของคน อีกทั้งยังทำให้ความผิดพลาดจากการทำงานลดน้อยลงด้วย

เทคโนโลยี Api มีประโยชน์อย่างไร

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน Api นั้น จะสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้

  • เป็นสื่อกลางการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์
  • ลดการใช้แรงงานของคน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้งานมากยิ่งขึ้น
  • มีความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า
  • ไม่จำเป็นจะต้องทำงานข้ามเว็บ เนื่องจากมี Api ที่ติดตั้งในเครื่องจึงส่งผลให้สามารถใช้ได้แค่เว็บเดียว จึงไม่ต้องยุ่งยากในการเปิดหลาย ๆ เว็บ
  • ผู้ที่ใช้งานมีความสะดวกมากกว่าเดิมเนื่องจากไม่จำเป็นจะต้องเข้าโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมซึ่งทำให้งานที่ทำมีความซับซ้อน

ตัวอย่างเทคโนโลยี Api ที่ใช้งานในปัจจุบัน

การใช้งานเทคโนโลยี Api ในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลากหลายแอป ซึ่งจะยกตัวอย่างแค่ 2 แอปที่ได้รับความนิยม ได้แก่

  • Website API เป็นแอปที่เป็นที่นิยมมากสุด เนื่องจากมีการเชื่อมต่อที่ง่ายไม่ซับซ้อนและเหมาะกับธุรกิจหลายประเภท เรียกได้ว่าทุกธุรกิจมักใช้งานแอปนี้เป็นแพลตฟอร์มหลัก หากใครต้องการใช้งาน จำเป็นต้องสมัครก่อนเท่านั้นจึงจะใช้แอปนี้ได้
  • SMS API เป็นแอปที่เกี่ยวกับการส่งข้อความด้วย SMS ระบบจะทำการประมวลผลของข้อความตามคำสั่งที่ได้รับมาก่อนที่จะส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ผู้งานต้องการส่งไป เป็นการที่ผู้ใช้งานสร้างแอปขึ้นและต้องการให้คนอื่นมาใช้งานแอปที่ตนเองสร้างนั่นเอง

จะเห็นว่า Api เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันซึ่งสร้างความสะดวกในการทำธุรกิจหรือการทำอุตสาหกรรมโดยเป็นการประหยัดต้นทุนแรงงาน มีความปลอดภัยและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันมีหลากหลายแอปที่เป็นที่นิยมใช้งานซึ่งนอกเหนือจากที่กล่าวไปในบทความข้างต้น สามารถเลือกใช้งานได้อย่างอิสระตามความเหมาะสมของธุรกิจที่ทำ