ชิปปิ้งจีนคืออะไร มีวิธีในการเลือกใช้บริการอย่างไร

ปัจจุบันนี้ร้านค้าในประเทศได้มีการซื้อสินค้าหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนกันเป็นจำนวนมาก หากใครที่เคยนำเข้าสินค้าจากจีนคงจะคุ้นเคยและรู้จักกับชิปปิ้งจีนเป็นอย่างดี โดยชิปปิ้งจีนนั้นหมายถึงผู้ที่ให้บริการในด้านการขนส่งต่าง ๆ เพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากจีนไปยังประเทศอื่น ๆ โดยชิปปิ้งจีนนั้นก็จะให้บริการด้านการขนส่งในรูปแบบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยการขนส่งที่ชิปปิ้งจีนมีก็จะได้แก่ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางรถ รวมไปถึงการขนส่งทางเครื่องบิน เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์หลักของชิปปิ้งจีนก็คือการนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าต่าง ๆ ไปยังประเทศต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องการ รวมถึงการบริการในการจัดหาสินค้าเพื่อส่งไปยังโกดัง ตลอดจนการทำการติดต่อกับบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการขนส่งจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งชิปปิ้งจีนนั้นก็มีให้เราเลือกใช้บริการหลากหลายบริษัทด้วยกัน ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้บริการชิปปิ้งจีนกันว่าควรเลือกยังไงบ้าง

วิธีการเลือกชิปปิ้งจีน

มาดูกันว่าวิธีการในการเลือกชิปปิ้งนั้นต้องดูจากอะไรบ้าง

  • บริษัทชิปปิ้งที่เลือกใช้จะต้องมีการขึ้นทะเบียนบริษัทหรือมีการจดทะเบียนการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทผู้ให้บริการชิปปิ้งนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องทำการติดต่อกับด่านศุลกากรต่าง ๆ ดังนั้นต้องเลือกบริษัทที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายที่ถูกต้อง
  • บริษัทชิปปิ้งจะต้องมีโกดังในการเก็บสินค้าเป็นของตนเอง เนื่องจากบริษัทชิปปิ้งนั้นจะต้องมีการรับส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก การมีโกดังในการจัดเก็บสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้ไม่นำสินค้าไปปนกับบริษัทอื่น ซึ่งอาจจะส่งผลเสียหายในภายหลังได้
  • บริษัทชิปปิ้งจะต้องมีอัตราค่าบริการที่ชัดเจน ควรเลือกบรัทชิปปิ้งที่มีการระบุและกำหนดอัตราที่ชัดเจน ไม่มีการเก็บค่ายิบย่อยในภายหลัง เพราะถ้ามีการระบุอัตราค่าบริการแบบชัดเจนแล้วเราสามารถกำหนดต้นทุนในการขนส่งสินค้าและราคาขายสินค้าของเราได้อย่างชัดเจน ดังนั้นควรเลือกบรัทที่ระบุค่าบริการให้ชัดเจนดีที่สุด
  • บริษัทชิปปิ้งจะต้องมีระบบติดตามสินค้าและสามารถตรวจสอบสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ต้องเลือกบรัทชิปปิ้งที่เราสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตลอดเวลาเพื่อเช็คดูว่าสินค้าถึงไหนแล้ว ยิ่งสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้ามาขายจำนวนมากๆแล้วต้องเลือกบริษัทที่มีการติดตาม 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบสินค้าตนเอง

ในการเลือกบรัทชิปปิ้งนั้นต้องคำนึงถึงหลายเรื่องด้วยกัน นอกจากนี้อาจจะต้องคำนึงถึงความรวดเร็วในการจัดส่ง ความแม่นยำและถูกต้องของสินค้าที่จัดส่งรวมไปถึงการให้บริการของบริษัทด้วยเช่นกัน